İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Aile Ve Miras Hukuku

ARISOY, müvekkillerine kişiler, aile ve miras hukuku alanlarında Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletler arası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir. Bu kapsamda;

Boşanma ve soy bağı davalarının takibi,

Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

Velayet ve nafaka davaları,

Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talepleri,

Evlenecek taraflar arasında yapılacak mal varlığı sözleşmeleri,

Miras sözleşmesi/vasiyetnamenin hazırlanması,

Mirastan kaynaklı davaların yürütülmesi,

gibi hizmetleri müvekkillerine sağlar.