İletişim için: +90 (212) 213 52 50

İş Hukuku

İşçi-işveren ilişkilerinde gündeme gelebilecek uyuşmazlıklarda alınabilecek aksiyonların ve stratejinin belirlenmesi;

ARISOY, iş hukuku kapsamında sürekli danışmanlık ve dava hizmetinin yanında, uzun vadeli proje danışmanlığı ve iş hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin hukuki risklerin önlenmesi açısından stratejik aksiyon almaktadır. Önleyici hukuk danışmanlığı kapsamında iş sözleşmeleri, kurum içi mevzuatın ve diğer belgelerin düzenlenmesi, mevcut iş sözleşmeleri ve iş yeri mevzuatının güncel mevzuat ve içtihat kapsamında uyarlanması için müvekkillerine danışmanlık verir.

İş sözleşmesi dahil sözleşmelerin ve sözleşmeye eklenecek diğer belgelerin, kurum içi belgelerin ve yönetmeliklerin hazırlanması;

ARISOY, müvekkillerine önleyici hukuk danışmanlığı kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması, kurum içi mevzuatın ve diğer belgelerin düzenlenmesi, mevcut iş sözleşmeleri ve iş yeri mevzuatının güncel mevzuat ve içtihat kapsamında uyarlanması gibi hizmetler verir. Özellikle bu evrakalrın güncel kalması için düzenli takip yapar.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin temsili;

ARISOY, müvekkili adına sendikayla toplu iş sözleşmesi müzakereleri yapar. Sözleşmenin içeriği açısından meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeler ve sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümleri düzenler. Sürecin sonunda iş sözleşmesinin akdedilmesiyle birlikte sözleşmenin sağlıklı şekilde yürümesi için gerekli işlemleri yapar ve müvekkiline danışmanlık verir.

İnsan kaynakları uygulamaları, iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında insan kaynakları birimine ve üst yönetici kadrosuna eğitim verilmesi; konularda hukuki danışmanlık;

ARISOY, İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin başlangıç anından sona erme anına dek tüm hukuki süreçlerin yasal mevzuata uygun ve hakkaniyet çerçevesinde yürütülmesi ve yönetilmesi için müvekkillerine danışmanlık hizmeti verir. Aynı zamanda işe alım, çalışma koşullarının düzenlenmesi ve iş sözleşmelerinin feshi hususlarında da danışmanlık verir. İnsan kaynakları biriminin rehabilite edilmesi ya da kurulması aşamasında da ARISOY, çözüm ortaklarıyla bu sürecin sorunsuz şekilde sonuçlanmasını sağlar.

İş sözleşmesinden veya iş kazalarından kaynaklanan davaların takibi;

ARISOY, iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili geniş bir tecrübeye sahiptir. Özellikle; kıdem ve ihbar tazminatlarından kaynaklanan iş davaları; fazla mesai, hafta tatili ücreti, yıllık izin ve her türlü işçilik alacaklarına dair açılan davalar; işe iade davaları; hizmet tespiti ve eksik yatırılan primlerin tamamlanmasına ilişkin davalar, iş kazaları nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi hizmetlerini verir.

Yabancı Personel İçin Çalışma İzni Alınması;

ARISOY, 6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu, yürürlük yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yabancı işçilerin en hızlı şekilde akredite olmasını sağlar. Çalışma izni başvurusu için Göç İdaresi’nden online randevu, gerekli belgelerin hazırlanması gibi işlemleri uzman ekibi sayesinde başvurunun olabilecek en kısa sürede sonuçlanmasını ağlar.