İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Avukatın Mesleki Amaçla Kullandığı Banka Hesabı Haczedilemez

İstanbul Barosu’nun Eylül-Ekim ayı sayısında da yayımlanan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19.12.2018 tarihli ve 2018/15328 E. ile 2018/13845 K. sayılı kararı uyarınca...

Devamını Oku

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği Yayımlandı

14.11.2019 tarihli 30948 sayılı Resmi Gazete’de Fikri Mülkiyet Akademisi yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelikle Fikri Mülkiyet Akademisi’ne ilişkin akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin ...

Devamını Oku

Finansal Tüketicilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

10.02.2020 tarih ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve ...

Devamını Oku

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik

12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte ...

Devamını Oku

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Tebliğ

10 Şubat 2020 tarih ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de T.C. Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2020/4 sayılı Bankalarca Ticari ...

Devamını Oku

Noterlerde Güvenli Ödeme Dönemi Başladı

Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamalarından birisi olan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması resmi olarak başladı. Noterlik İşlemlerinde Güvenli ...

Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

26.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan; 16.01.2020 karar tarihli ve 2016/23168 sayılı Ahmet Gülen başvurusu ile birlikte ...

Devamını Oku

Vekâlet Ücretine Dair Yargıtay Kararı İncelemesi - 1

Beraat hükmünü kaldırarak mahkûmiyete karar veren Bölge Adliye Mahkemesi’nin hem istinaf hem de ilk derece yargılaması için vekâlet ücretine hükmetmesi ...

Devamını Oku

Vekâlet Ücretine Dair Yargıtay Kararı İncelemesi - 2

Birden fazla sanık hakkında mahkemelerce beraat kararı verilmesi halinde, hükmedilecek vekalet ücretinin her sanık için ayrı ayrı mı yoksa tüm sanıklar için tek bir vekalet ücreti ...

Devamını Oku