İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Borç Yapılandırması

Borç yapılandırması hukuki uzmanlığın yanında gelişmiş müzakere teknikleri de gerektirir. ARISOY, müvekkillerine uzun yıllardır yeniden yapılanma ve alacaklılarla müzakere konularında danışmanlık verir.

Oluşan bu tecrübesi ile ortaya çıkabilecek sorunları öngörür ve gerekli hazırlıkları yapar. Yeniden yapılanmanın her aşamasında birlikte çalıştığı alanında uzman profesyoneller ile birlikte çalışır. Bu sayede hukuk haricindeki disiplinler ile uyum içinde çalışır.

Yeniden yapılanmadan sonra ortaya çıkabilecek olası sorunlar için ARISOY, müvekkillerine danışmanlık vermeye devam eder ve süreç tamamlanana kadar yanlarında olur.