İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Şirketler Hukuku

Kuruluşundan, tasfiye edilmesine;

ARISOY, müvekkillerinin Türkiye’de kuracakları şirket ve işletmelerin kurulmasına yardımcı olur. Kuruluş aşamasında şirket yapısının müvekkilin çıkarına göre en uygun şekilde belirlenmesi ve şirket yapılanmasının buna göre kurulması gerekir. Bunun için ARISOY şirket esas sözleşmesinden ortaklar arası sözleşmeye ve şirket kurulumu için gerekli işlemlere kadar her müvekkil için özel bir formül geliştirir. Bununla birlikte işlevini yitirmiş ve müvekkile zarar vermeye başlamış şirketlerin ise en hızlı ve sorunsuz yoldan tasfiyesini sağlar.

Bölünme, birleşme ve devralma, tür değiştirmelerden genel kurul/ortaklar kurulu toplantıları yapılmasına;

ARISOY, kamu iktisadi teşebbüsü ve şirketler de dâhil olmak üzere birleşme, bölünme ve devralma alanında geniş bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe şirket varlıklarının devri, ortak girişim(joint venture) ve stratejik ortaklıkları da kapsar. Görüşmelerin yapılmasından imza aşaması kadar ARISOY, müvekkillerine destek sağlar. İmza sonrası idari kurumlar nezdindeki izin ve bildirim aşamalarını ve kurumsal yapılandırma aşamalarını da içerecek şekilde sonuçlandırır.

Ana sözleşme değişikliğinden sermaye artırımı/azaltılmasına;

Bir Şirket, stratejik nedenlerle, karşılıklı karar alınması ile veya diğer grup şirketlerinin, pay sahiplerinin veya alacaklıların gerekli kılması gibi birçok farklı nedene dayanarak yeniden yapılandırmaya başvurabilir. Bu noktada ARISOY, yapılacak ana sözleşme değişikliği veya sermaye oranı değişiminde müvekkilinin ihtiyaçlarına uygun olan hamleleri tespit eder ve buna yönelik yaratıcı çözümler geliştirir.

Şirket anayasasından ortaklar arası sözleşmelere,

Şirket kurulumu için gerekli olan ana sözleşmenin yanında şirket ortaklığının sorunsuz çalışabilmesi ve her ortağın tatmin edilmesi ortaklar arası sözleşme yapılması şarttır. ARISOY, şirket kuruluşuyla birlikte ortaklar arası yapıyı belirleyecek olan sözleşmeyi her ortağın taleplerine göre ve şirket ana sözleşmesine uygun olarak düzenler. Bu sayede her iki yapının da kusursuz çalışmasını sağlar.

Hisse devrinden çıkma/çıkarılmaya;

ARISOY, şirket hisselerinin devri, pay artırımı/azaltımında müvekkillerin taleplerin göre hisse devri işlemlerini sorunsuz şekilde yapılmasını sağlar. Ayrıca imtiyazlı payların oluşturulması veya var olan imtiyazlı paylarla ilişkin işlemlerde müvekkillerine uygun çözümler sunar.

Hisse senetlerinden halka açılma/tahvil ihracına;

Şirketlerin büyümesi ve sermaye artırımı için halka açılma/tahvil ihracı gibi işlemlerde Arısoy, bu işlemlerin başından sonuna kadar tüm prosedürlerini takip eder ve müvekkilini bu süreçte dikkat etmesi gereken kanun tarafından öngörülen zorunlu işlemler hakkında bilgilendirir. Bu sayede halka arz/tahvil ihracı sürecinin daha sağlıklı işlemesini sağlar.

Genel kurul kararlarının iptalinden sorumluluk davasına;

Şirket genel kurul kararlarının kanuna aykırı ya da usulsüz olması halinde Arısoy, genel kurul kararlarının iptali için harekete geçer. Ayrıca bu karar sebebiyle doğabilecek, olası sorumluluk davasına ilişkin farklı senaryoları müvekkiliyle paylaşır.