İletişim için: +90 (212) 213 52 50

İcra Ve İflas Hukuku

ARISOY, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır. Bu kapsamda;

Cari hesap/çek/bonodan kaynaklanan alacakların takibi ve tahsili,

İpoteğin paraya çevrilmesi,

İflas ve konkordato uygulamaları,

Borç yapılandırması,

İhale ve ihalenin feshi,

gibi hizmetleri sunar.