İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Ticaret Hukuku

Acentelik, distribütörlük, franchise ve ortak girişim (joint-venture) sözleşmeleri;

ARISOY, Türkiye’de franchising ve distribütörlük sözleşmeleri akdedilmesine, bunların yönetilmesine ve feshedilmesine yönelik büyük deneyim sahibidir. Bu sözleşmeleri müvekkilinin ticari faaliyetlerini güçlendirecek ve mevcut ilişkilerine uyum sağlayacak şekilde hazırlar. Bu kapsamda sözleşmelerin müzakeresi, olası uyuşmazlıkların çözümü ve fesih sürecinde müvekkillerine danışmanlık verir.

İthalat, ihracat ve sigorta uyuşmazlıkları;

İthalat, ihracat ve sigorta uyuşmazlıkları genel olarak karmaşık yapıdadır ve çözümü deneyim gerektirir. ARISOY, bu süreçte ortak çalıştığı yabancı bürolarla iş birliği içinde müvekkilinin ticari faaliyetlerine sorunsuz şekilde devam etmesini sağlar. Olası uyuşmazlık halinde davalarda, tahkim süreçlerinde ve müzakerelerde müvekkiline verdiği destekle birlikte uyuşmazlığın bertaraf edilmesini sağlar.

Haksız rekabet ve anti-damping uygulamaları;

Türk hukuku haksız rekabeti önlemeye yönelik belirli yasaklar ve kısıtlamalar içermektedir. Bu haksız rekabet hükümleri özellikle işletmelerin fikri mülkiyet haklarının korunması için önemlidir. Müvekkiller rakipleri tarafından haksız ticari uygulamalara maruz bırakıldıklarında ARISOY, derhal bu uygulamaları engellemek, bunlara ilişkin tazminat talep etmek, dava açmak ve açılan davada savunma yapmak için devreye girer.

Finansal kiralama, kefalet ve rehin sözleşmeleri;

ARISOY, bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine finansal kiralama, kefalet ve rehin sözleşmeleri alanlarında hizmet verir. Bu kapsamda sözleşmenin hazırlanmasından akdedilmesine kadar müvekkiline danışmanlık hizmeti verir.