İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, telif hakları, alan adlarına ilişkin tescil, devir, lisans, itiraz da dâhil her türlü işlemler;

ARISOY, marka ve tasarım hukuku alanında her türlü danışmanlık, takip, izleme, itiraz, karara itiraz, dava, sözleşme ve diğer hukuki işlemler hizmetler dâhil olmak üzere tescil ve hakların korunmasına dair stratejiler, tescile ve kullanıma uygunluk konusunda ön inceleme ve araştırmalar yapar. Bu sayede müvekkillerinin fikri ürünlerini korumalarına yardımcı olur.

Hükümsüzlük, haksız rekabet, fikri mülkiyet hakkına tecavüz;

ARISOY, müvekkillerinin fikri mülkiyet haklarının korunması ve sorunsuz şekilde kullanılması için, müvekkillerini Türk mahkemelerinde temsil eder. Bu tür uyuşmazlıklar genellikle karmaşık bir yapıya sahiptir. ARISOY, bünyesinde ki uzman dava ekibi sayesinde söz konusu davaları en hızlı ve masrafsız yoldan çözüme ulaştırır. Bu çalışmalar sırasında müvekkile davanın gidişatı hakkında düzenli bilgi verir ve hatta mahkemeye gitmeden sorunu çözecek alternatif uzlaşma yöntemleri sunar.

Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptaline;

ARISOY, müvekkillerinin patent başvurularını ilgili patent ofisleri önünde takip eder, patent enstitüleri nezdinde itirazlar yapar, üçüncü kişilerce yapılmış olan itirazlara karşı cevap ve savunmaları sunar ve temyiz başvuruları yapar. Aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü nezdindeki işlemlerde, Enstitü’nün nihai kararına karşı ihtisas mahkemeleri nezdinde davaları müvekkilli adına takip eder.