İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Sağlık Hukuku

Sağlık alanında ülkemizde son yıllarda hızla özel hastanelerin kurulması ve tıp teknolojisinin de ciddi anlamda gelişimi, beraberinde hukuki sorun ve uyuşmazlıkların artmasına, çeşitlenmesine ve karmaşıklaşmasına da yol açmıştır. Bu çerçevede ARISOY, tıp bilimi alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından aldığı bilimsel danışmanlık çerçevesinde müvekkillerine;

Tıbbi müdahalelerden kaynaklı olarak sağlık mesleği mensuplarının idari ve cezai sorumluluğu,

Hasta – hekim tedavi sözleşmeleri ve bundan kaynaklanan hukuki ve cezai uyuşmazlıklar,

Özel sağlık kuruluşlarına yönelik idari denetimden kaynaklanan idari uyuşmazlıklar,

Sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlar,

Malpraktis’ten kaynaklanan tazminat ve ceza davaları,

alanlarında yaratıcı çözümlerle etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.