İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Finansal Tüketicilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

10.02.2020 tarih ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda BDDK’nın internet sitesinde ilan edilen 10.02.2020 tarihli Basın Açıklaması ile Bankalar arası uygulama birliğinin sağlanmasını teminen bazı ücret kalemlerine sınır getirilmiş ve aynı kategorideki ücret kalemlerinin birleştirilmesiyle ücret listesi sadeleştirilerek 20 kalemden 16 kaleme indirilmiştir.

Anılan Yönetmelik ile beraber önemli yenilik ve değişiklikler getirilmiştir:

- Yönetmelikte belirlenen ücretlerde yıllık artış oranı önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık TÜFE artış oranı ile sınırlandırılmıştır.
- Nakit avans kullanımının karşılığında alınan ücret, avans tutarının yüzde biri ile sınırlandırılmıştır.
- Kayıp, çalıntı vb. nedenler dolayısıyla yılda iki adetten sonraki kart yenileme durumlarında alınabilecek ücret, kart maliyeti ile sınırlandırılmıştır.
- EFT işlemlerinden alınabilecek ücretler, işlem tutarına ilişkin belirlenen limitler ve kanallar bazında sınırlandırılmıştır.
- Uluslararası para transfer işlemlerinin ücretlerinin ise finansal tüketici ile finansal kuruluş (Banka ve BDFK) arasında düzenlenen sözleşme ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
- Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır.
- Kiralık kasa depozito bedeli, kiralanan kasanın bir yıllık kira bedeli ile sınırlanmıştır. Kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” şeklindeki ibarenin görme engelli finansal tüketicilerden istenmemesi yönünde bir istisna getirilmiştir.
- Süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilâtı gibi anlık işlem ve hizmetlerden ücret tahsil edilmeden önce, işlemin gerçekleştirildiği alanın yapısına uygun bir şekilde finansal tüketicinin onayının alınması sonrası işlem gerçekleştirileceği ve bu işlemlere ilişkin ücretlere sözleşmede yer verilme şartı aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.
- Kampanyalar ve özel hizmetler başlıklı maddeye Yönetmelik kapsamında sınırlama getirilmiş ürün veya hizmetlerin herhangi bir paket içeriğinde yer alamayacağı kuralı dâhil edilmiştir.