İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Anayasa Mahkemesi Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

26.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan; 16.01.2020 karar tarihli ve 2016/23168 sayılı Ahmet Gülen başvurusu ile birlikte cezaevinde bulunan başvurucunun down sendromlu çocuğu ile haftada 1 açık görüş yapma talebinin reddedilmiş olmasının aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiği belirlenmiştir.

Anayasa Mahkemesince verilen bu kararda; “…başvurucunun çocuğunun özel durumu nedeniyle açık görüş hakkından daha fazla faydalanma olanağı getirilmesi talebinin reddedilmesi suretiyle başvurucunun aile hayatına saygı hakkına yapılan müdahalenin ilgili ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığı, mevzuat hükümlerinin dar ve sınırlayıcı şekilde yorumlandığı, ayrıca asgari aile ilişkilerinin temini açısından müdahalenin ölçülü olmadığı gibi demokratik toplum düzeninde gerekli bir müdahale olmadığı kanaatine varılmıştır. …” hükmü verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nce bu karar oy çokluğuyla alınmıştır. Karara katılmayan M. Emin Kuz karşı oy gerekçesinde; “…Aylık açık görüş hakkı kapsamında 8/7/2019 tarihine kadar çocuğuyla 41 defa görüşen başvurucunun -Ödül Yönetmeliği kapsamında kapalı görüşün açık görüşe çevrilmesi ödülünden yararlanabileceğinin de belirtilmesine rağmen- hiç yararlanılmadığı anlaşılmıştır.  … Bu sebeplerle aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediği düşüncesiyle, çoğunluğun ihlal yönündeki görüşüne katılmıyorum.” denilmiştir.

Kararda değinilen mevzuat hükümleri, aile temel ilişkisi, demokratik toplum düzeni gibi hususların birlikte değerlendirilmesi sonucunda AYM tarafından verilen ihlal kararının esasında benzer konulu önceki içtihatlarıyla paralel olduğu ve toplum vicdanı ile demokratik toplum düzeninin ön planda tutulması sonucunda verildiği görülmektedir. Nitekim kararın gerekçesinde de önceki birçok başvuruya atıf ve vurgu yapılmıştır.