İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik

12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte tablet, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı ev ve otomasyon sistemleri, duşakabin, ATV araç, motorlu bisiklet ve scooter, akıllı saat ve bileklikler ile drone gibi ürünler için satış sonrası hizmet yükümlülüğü getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü olan ürünlere yenileri eklendi, düzenleme ile Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin süresi dolmadan yenilenmesi zorunluluğu da getirildi. Bu durum özellikle pratikte yaşanılan belgenin hangi sürede yenileneceği konusundaki ikilemi gidermesi açısından önem arz ediyor.

Yönetmelikle yapılan diğer bir değişiklik firmaların yetkili servis değişikliklerin 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesine ilişkin süre 30 güne çıkartıldı.

Bununla beraber yetkili servislere Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin verilmesi yetkisi yalnızca TSE’ye verildi ve bu belgenin yalnızca Bakanlığa bildirilen yetkili servisler için zorunlu olduğu hükme bağlandı.

Tüketiciler açısından önem arz eden bir diğer değişiklik ise, 4. madde ile getirilen garanti hükümleri kapsamında tüketiciler tarafından satıcılara gönderilen arızalı ürünlerin kargo, nakliye ve posta benzeri giderlerinin firmalar tarafından karşılanacağı, firmaların buna ilişkin olarak herhangi bir ulaşım gideri talep edilemeyeceğidir.

Aynı madde hükmü ile Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabileceği belirtilmiş ancak uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketicinin üstünde bırakılmıştır.

Özellikle uygulamada çok tartışılan ücretli çağrı merkezi uygulamasına ilişkin olarak da yönetmelikte “satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.” denilerek çağrı merkezi için ayrıca bir ücretlendirme yapılamayacağını belirtmiştir.

Yönetmelik 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.