Arısoy Hukuk Bürosu

Arısoy Hukuk & Danışmanlık 30 yıllık hukuki uzmanlığına sahip butik bir hukuk bürosudur.

Büro İstanbul merkezli olup, Türkiye, Avrupa ve ABD‘denin ticari merkezlerinde yerel hukuk büroların işbirliği ile danışmanlık ve dava hizmetleri sunar.

Sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştiren Arısoy Hukuk & Danışmanlık, olağan işleyişin dışında yer alan karmaşık ticari ve hukuki konulara odaklanır.

Devamını Oku
Arısoy Hukuk Bürosu

Faaliyet Alanlarımız

Ticaret Hukuku

ARISOY, Türkiye’de franchising ve distribütörlük sözleşmeleri akdedilmesine, bunların yönetilmesine ve feshedilmesine yönelik büyük deneyim sahibidir.

Şirketler Hukuku

ARISOY, müvekkillerinin Türkiye’de kuracakları şirket ve işletmelerin kurulmasına yardımcı olur. Kuruluş aşamasında şirket yapısının müvekkilin ...

Fikri Mülkiyet Hukuku

ARISOY, marka ve tasarım hukuku alanında her türlü danışmanlık, takip, izleme, itiraz, karara itiraz, dava, sözleşme ve diğer hukuki işlemler ...

Borç Yapılandırması

Borç yapılandırması hukuki uzmanlığın yanında gelişmiş müzakere teknikleri de gerektirir. ARISOY, müvekkillerine uzun yıllardır yeniden yapılanma ...

İş Hukuku

ARISOY, iş hukuku kapsamında sürekli danışmanlık ve dava hizmetinin yanında, uzun vadeli proje danışmanlığı ve iş hukukundan doğan ...

İcra Ve İflas Hukuku

ARISOY, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve ...

Sağlık Hukuku

Sağlık alanında ülkemizde son yıllarda hızla özel hastanelerin kurulması ve tıp teknolojisinin de ciddi anlamda gelişimi, beraberinde hukuki sorun ...

Vergi Hukuku

Gelişen ekonomik sistem içerisinde en hızlı değişime uğrayan ve en ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı hukuk alanı olarak karşımıza çıkan Vergi Hukuku ...

Aile Ve Miras Hukuku

ARISOY, müvekkillerine kişiler, aile ve miras hukuku alanlarında Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletler arası sözleşme ve ...

Ortaklarımız

Av. Gülüzar Arısoy

Av. Gülüzar Arısoy

Kurucu Ortak

Av. Nadir Arısoy

Av. Nadir Arısoy

Kurucu Ortak

Av. Harun Çimen

Av. Harun Çimen

Yönetici Ortak

Haberler

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği Yayımlandı!

14.11.2019 tarihli 30948 sayılı Resmi Gazete’de Fikri Mülkiyet Akademisi yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelikle Fikri Mülkiyet Akademisi’ne ilişkin akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin ...

Sayfaya Git

Avukatın Mesleki Amaçla Kullandığı Banka Hesabı Haczedilemez

İstanbul Barosu’nun Eylül-Ekim ayı sayısında da yayımlanan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19.12.2018 tarihli ve 2018/15328 E. ile 2018/13845 K. sayılı kararı uyarınca...

Sayfaya Git

İhracatçıya Yeşil Pasaportta Limit Düşüşü

11.11.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla beraber; son 3 takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracatı 500.000$ üzerinde olan mal ihracatçısı ...

Sayfaya Git